Η Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ)

σας καλωσορίζει στο Δικτυακό της τόπο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Μακράκης Νίκoς


Επίκαιρα θέματα:

Καθιέρωση Πιστοποιητικού Υγείας κατηγορίας LAPL για χειριστές ΥΠΑΜ, Φ.Ε.Κ. 2249Β/11-6-2020, 16/6/2020, (περισσότερα...)

Επανέναρξη αεραθλητικών δραστηριοτήτων από 25/5/2020, Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Επιστημονικής Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ που αφορά τα αεραθλήματα, 23/5/2020 (περισσότερα...)

Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της ΕΛΑΟ για το 2020 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ λόγω COVID-19 μέχρι νεωτέρας

Xορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Ζαλόγγου, Πρέβεζα, 22/5/2020, (περισσότερα...)

Αγωνιστικό Πρόγραμμα ΕΛΑΟ για το 2020 κατά αεράθλημα και μήνα

Αποτελέσματα Aγώνων ΥΠΑΜ 2019 (περισσότερα...)

.