1η Θέση, Ronzi - Χόρτη,
Αερολέσχη Ν. Καρδίτσας

2η Θέση, Μακράκης - Καλλιγιαννάκη - Ξιδάκης, Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ

3η Θέση, Μαδεμλής - Ανδρόγλου - Παπανικολάου, Αερολέσχη Σερρών

.
Αναμνηστική φωτό των 3 πρώτων πληρωμάτων
.
Η βαθμολογία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΥΠΑΜ 2018
.

Πρωταθλήτρια Αερολέσχη 2018
η Αερολέσχη Ν. Καρδίτσας

Επιστροφή