Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας των Εξεταστών Αέρος (ΥΠ.Α.Μ.) που είναι μέλη Αερολεσχών και Σωματείων, προς διευκόλυνση των υποψηφίων χειριστών ΥΠ.Α.Μ. Ο κατάλογος θα συμπληρώνεται συνεχώς με νέους Εξεταστές Αέρος.

α/α
Σωματείο
Ονοματεπώνυμο
Εδρα
Τηλέφωνο/Email
Κατηγορία
1
Αερολέσχη Ηρακλείου
ΤΑΛΩΣ
Τσαμαδιάς Ηρακλής
Αθήνα
6983505767
iraklistsamadias@yahoo.gr
3axis
2
Αερολέσχη Ηρακλείου
ΤΑΛΩΣ
Μακράκης Νικόλαος
Ηράκλειο
6937064900
nikmak@otenet.gr
3axis
3
Αερολέσχη
Χανίων
Κιμιωνής Κοσμάς
Χανιά
6972702900
ypam@aer.gr
3axis
4
Αερολέσχη
ΦΑΕΘΩΝ
Αγριτέλης Παναγιώτης
Αθήνα
6974034204
agritelis@agrival.gr
3axis
5
Αερολέσχη Αθηνών
ΔΑΙΔΑΛΟΣ
Μανάβης Ιωάννης
Αθήνα
6994957900
trikepilot@hotmail.com
W/S
6
Αερολέσχη Αθηνών
ΔΑΙΔΑΛΟΣ
Οικονόμου Δημήτριος
Αθήνα
6972130700
decono@gmail.com
W/S
7
Αερολέσχη
Ημαθίας
Πολυχρόνης Νικόλαος
Γιανιτσά
Πέλλας
6983505432
-
W/S
8
Αερολέσχη
Μεσολογγίου
Πρεβεζάνος Γεώργιος
Μεσολόγγι
6978942423
-
3axis
9
Αερολέσχη
Λάρισας
Δημοβέλης Δημήτριος
Λάρισα
3axis
10
Αερολέσχη
Λάρισας
Νίτσιος Στυλιανός
Λάρισα
6974380737
snitsios@hotmail.com
3axis
11
Αερολέσχη
Ξάνθης
Χρήστου Ανάργυρος
Ξάνθη
6942014342
xristarg@yahoo.gr
3axis
12
Αεροπορικό Κέντρο Κεντρικής Ελλάδας
Πατσούρας Δημήτριος
Βόλος
6944415303
pats_dim@yahoo.gr
3axis
Εξεταστής &
Εξεταστής Εκπαιδευτών
13
Αερολέσχη Υπερελαφρών Θεσσαλονίκης
Σκυλίτσης Παναγιώτης
Θεσσαλονίκη
6972446046
prel@prel.gr
3axis, W/S
Εξεταστής &
Εξεταστής Εκπαιδευτών
14
Αερολέσχη Υπερελαφρών Θεσσαλονίκης
Βουζουλίδης Ανδρέας
Θεσσαλονίκη
6946288354
a_vouz@hotmail.com
3axis