Γενική άποψη της πίστας του
Μάλεμε την ημέρα των αγώνων

Το Freccia IC090 της Αερολέσχης
ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου

Το Lambada OK-PUA64 της Αερολέσχης ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου

Το Pipistrel Virus SW του
Αεραθλητικού Συλλόγου Θήβας
Το Pipistrel Virus SW του
Αεραθλητικού Συλλόγου Θήβας

Το Technam 92P Echo 
SX-UCM της Αερολέσχης Χανίων

Επιστροφή