Αποψη της πίστας του
αεροδρομίου Μεσολογγίου

Το Savannah SX-UAU
της Αερολέσχης Πρέβεζας

Το Savannah SX-UTS
της Αερολέσχης Ν. Καρδίτσας

.
Το Lambada OK-PUA64
της Αερολέσχης ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου
.
Το SΤΟRM RALLY 105 I-8741
της Αερολέσχης Αράξου
.

Το JABIRU SX-UBX
της Αερολέσχης Αράξου

.
Το VULCAN C100 RG Ι-7586
της Αερολέσχης Μεσολογγίου
.
Αναμνηστική φωτογραφία των
νικητήριων πληρωμάτων
.

Αναμνηστική φωτογραφία πληρωμάτων και διοργανωτών

Επιστροφή