Ενημέρωση πληρωμάτων από τον
Δ/ντή Αγώνα

O Δ/ντής Αγώνα και οι χρονομέτρες
κατά τη διάρκεια του αγώνα

Το SX-UBR της Αερολέσχης
Μεσολογγίου ξεκινά τον αγώνα

.
Το VULCAN C100 RG Ι-7586
της Αερολέσχης Μεσολογγίου
.
Το VL3 SX-UBN
της Αερολέσχης Εδεσσας
.

Το Savannah SX-UAU της
Αερολέσχης Πρέβεζας

.
Το SX-UBR της Αερολέσχης
Μεσολογγίου
.
To Bristel I-C938 της
Αερολέσχης Πρέβεζας
.

Το Lambada OK-PUA64
της Αερολέσχης ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου

.
Το Savannah XL I-A394
της Αερολέσχης Σερρών
.
Το MXP-800 I-7805
της Αερολέσχης Σούδας
.

Αναμνηστική φωτογραφία πληρωμάτων & διοργανωτών

Επιστροφή