Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017

Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017

Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017

.
Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017
.
Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017
.

Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017

.
Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017
.
Πανελλήνιος Αγώνας ΥΠΑΜ
Paramotor 2017
.

Απονομές στους χειριστές που
κατέλαβαν τις 3 πρώτες Θέσεις

Επιστροφή