Το Jabiru 170 SX-UBX της
Αερολέσχης Αράξου

Το Savannah I-C133
της Αερολέσχης Πρέβεζας

Το Savannah SX-UAU
της Αερολέσχης Πρέβεζας

.
Το Savannah SX-UAW
της Αερολέσχης Λάρισας
.
Το Savannah SX-UTS
της Αερολέσχης N. Καρδίτσας
.

Το Savannah OK-KUG35
της Α.Ε.ΜΑ

.
Το Jabiru 170 SX-UBX της
Αερολέσχης Αράξου
.
Το Savannah SX-UBD
της Αερολέσχης Λάρισας
.

Απονομή στο πλήρωμα Γιαννέλος-Δεμιτζάς (3η Θέση)

.
Απονομή στους Παπαστουγιαννούδη -Σολτάνι (2η Θέση)
.
Απονομή στο πλήρωμα
Ρόνζι-Χόρτη (1η Θέση)
.

Αναμνηστική φωτό των πληρωμάτων
που κατέκτησαν τις 3 πρώτες θέσεις

Επιστροφή