Ενημέρωση πληρωμάτων την
παραμονή του αγώνα

Το Savannah SX-UBJ
του Α.Σ. Θήβας

Το Tecnam Ι-Α729
της Αερολέσχης Ν. Καρδίτσας

.
Το Bristel Aero I-C938
της Αερολέσχης Πρέβεζας
.
Το Sting OK-GUU34 της
Αερολέσχης Σερρών
.

Το Ventura I-C917 της
Αερολέσχης Σερρών

.
Το Savannah I-A394
της Αερολέσχης Σερρών
.
Το Savannah SX-UAU
της Αερολέσχης Πρέβεζας
.

Το Savannah I-C929
του ATHENS FLYING CLUB

.
Το Savannah SX-UAU
της Αερολέσχης Πρέβεζας
.
Το OK-PUA64 της Αερολέσχης
ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου
.

Το Jabiru J160 SX-UBY της
Αερολέσχης Αράξου

.
Το αεροσκάφη του αγώνα σταθμευμένα στο Α.Κ.Α.
.
Το αεροσκάφη του αγώνα σταθμευμένα στον Πύργο Ελέγχου
.

Τα πληρώματα του αγώνα μαζί
με τον Δ/ντή Αγώνα

Επιστροφή