Φωτογραφία του πεδίου
της Θήβας

Briefing πληρωμάτων την
παραμονή του αγώνα

O Δ/ντής Αγώνα και η Ελλανόδικος
Επιτροπή

Φωτογραφία από τους αγώνες
των paramotor
Φωτογραφία από τους αγώνες
των paramotor

Φωτογραφία από τους αγώνες
των paramotor

.
Φωτογραφία από τους αγώνες
των paramotor
.
Οι 3 χειριστές που κατέλαβαν
τις 3 πρώτες θέσεις στον αγώνα
.

Αναμνηστική φωτογραφία διοργανωτών και χειριστών

Επιστροφή