Κανονισμοί που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Υπερελαφρών & Paramotor